Kamaráti Letaváci ! Je nás každým dňom viac a viac, čo nás teší, ale čo nás neteší je to, že sa nám skoro minuli možnosti ubytovania v chatkách resp. v penzióne IPEĽ. Preto oznamujeme, že od 1. augusta bude v prihláške pre novo zaregistrovaných možnosť spania len vo vlastných stanoch. Má to výhody, ráno vás slniečko zobudí už skoro :)  Tí, ktorí sa prihlasovali do tohto tremínu, majú zabezpečené ubtovanie tak, ako si zvolili. Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom

team LETAVY

0 16