ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 34. ROČNÍK LETAVY 2019

Dielňa bude otvorená ak sa do nej prihlási minimálne 10 účastníkov ! Maximálny počet účastníkov v dielni je stanovený lektorom. 

Výtvarné dielne:

1. KRESBA: Katarína Lucinkiewiczová (BB)
2. MAĽBA: Ivan Slovenčák /BS/
3. KERAMIKA: Milica Podstrelencová (LM) + Hana Orságová /Praha, CZ/ – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa.
4. UMELECKÉ KOVÁČSTVO: Roman Vykysalý /Kremnica/ – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa.
5. UMENIE Z ODPADU: Peter Schanz /AT/ + Kristína Chudíková /BA/ – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa.

Umelecká fotografia + film:

6. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA: Lukáš Macek /ZA/
7. TVORBA ONLINE CONTENTU: Gabo Žifčák /BA/ + František Junas /BA/

Hudobno-tanečné dielne:

8. TANEČNÁ TVORBA: Laco Cmorej /BA/
9. HUDOBNO-TEXTÁRSKA TVORBA: Miroslav „Nany“ Hudák /PD/ + Miro Lukačovič /Brno, CZ/

Divadelné dielne:

10. NOVÝ CIRKUS: Martin Herian /BS/
11. PANTOMÍMA: Miroslav Kasprzyk /LM/
12. HERECKO-REŽIJNÁ TVORBA: Jana Oľhová /MT/ + Tereza Oľhová /Praha,CZ/ + Mišo Novodomský /PO-RS/ – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa.
13. BÁBKÁRSKA TVORBA: Martin von Dúbravay /BA/ + Zdenka Parobková /RS/
14. STAND UP & SLAM POETRY: Vlado Janček /BA/ –  plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa.
15. EXTRÉMNE PÍSANIE: Mathej Thomka /Praha, CZ/ –  plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa.

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je vhodné priniesť si na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU