ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 38. ROČNÍK LETAVY 2023 BUDE ZVEREJNENÝ DO 31.5.2023

Maximálny počet účastníkov v dielni je individuálny a bude limitovaný organizátorom.

1. KRESBA A KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA: Katarína Lucinkiewiczová
2. MAĽBA: Kamil Jurášek
3. GRAFIKA: Miroslav Knap
4. KERAMIKA: Hana Orságová
5. SOCHÁRSKA TVORBA: Juraj Rattaj + Peter Petrinec
6. KOVÁČSKA TVORBA: Roman Vykysalý
7. BÁBKÁRSKA TVORBA: Martin Von Dubravay + Lucia Barczi
8. PANTOMÍMA: Miro Kasprzyk
9. HERECKO-REŽIJNÁ TVORBA: Jana Oľhová  + Dušan Vicen + Michal Novodomský
10. TANEČNÁ TVORBA: Laco Cmorej + Kika Kollárová
11. HUDOBNO-TEXTÁRSKA TVORBA:  Miroslav Lukačovič + Nany Hudák
12. STAND UP COMEDY AND SLAM POETRY: Vlado Janček
13. EXTRÉMNE PÍSANIE: Mathej Thomka
14. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA: Lukáš Macek
15. LetaVideo: Gabo Žifčák + Frankie + Daniel Krnáč

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je vhodné priniesť si na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“

DOMOV