ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 39. ROČNÍK LETAVY 2024

Maximálny počet účastníkov v dielni je individuálny a bude limitovaný organizátorom.
 

1. KRESBA – Svitlana Yaseneva (UA)
2. MAĽBA – Aliona Yaseneva (UA), Oleg Yasenev (UA)
3. DIELŇA GRAFICKÝCH TECHNÍK – Kamil Jurášek (SK)
4. ŠPERKÁRSKO – HÁČKOVACIA TVORIVÁ DIELŇA –  Mgr. Petra Feriancová Baldovičová (SK), Scarlet Piovarčiová (SK)
5. METAL ART & DESIGN (UMENIE Z ODPADU) – Peter Schanz (AT), Valeriy Stratiuk (UA)
6. UMELECKÉ KOVÁČSTVO – Roman Vykysalý (SK)
7. WORKSHOP BÁBKARSKEJ TVORIVOSTI – Lucia Dubravay Trautenberger (SK), Martin Dubravay (SK)
8. PANTOMÍMA – Miroslav Kasprzyk (SK)
9. HERECKO-REŽIJNÁ TVORBA – Jana Oľhová (SK), Dušan Vicen (SK), Michal Novodomský (SK)
10. TANEČNÁ TVORBA – Laco Cmorej (SK), Michaela Pockľanová (SK)
11. HUDOBNO-TEXTÁRSKA TVORBA – Miroslav „Nany“ Hudák (SK), Miroslav Lukačovič (SK)
12. STAND UP COMEDY + SLAM POETRY – Vlado Janček (SK)
13. EXTRÉMNE PÍSANIE – Matej Thomka (CZ-SK)
14. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA – Lukáš Macek (SK), Marek Bellay (SK)
15. ANIMOVANÁ TVORBA – Milan Ondruch (CZ), Veronika Zacharová (CZ)
16. LAND ART A HAPPENING – Pavlína Miklasová (CZ), Hana Orságová (CZ)

ZMENA DIELNÍ A LEKTOROV VYHRADENÁ !

PREČÍTAJ SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY SI VEDEL / VEDELA, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je vhodné priniesť si na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“

A NAKONIEC TU JE AJ ZOZNAM VECÍ, KTORÉ SA TI ZÍDU NA LETAVÁCH

DOMOV