ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 39. ROČNÍK LETAVY 2024 ZVEREJNÍME VČAS

Maximálny počet účastníkov v dielni je individuálny a bude limitovaný organizátorom.
 
ZOZNAM DIELNÍ MINULÉHO ROČNÍKA LETAVY 2023

1. KRESBA (ILUSTRÁCIA) – Katarína Lucinkiewiczová
1.1 KRESBA PASTELOM – Ján Konôpka
2. MAĽBA – Kamil Jurášek
2.2 MAĽBA – Aliona Yaseneva
3. GRAFIKA – Miro Knapp
4. KERAMIKA – Hana Orságová
5. MALÝ OBJEKT (UMENIE Z ODPADU) – Peter Schanz, Valeriy Stratiuk
6. UMELECKÉ KOVÁČSTVO – Roman Vykysalý
7. BÁBKÁRSKA TVORBA – Mgr.art Martin von Dúbravay, Mgr. Lucia Dubravay Trautenberger
8. PANTOMÍMA – Miro Kasprzyk
9. HERECKO – REŽIJNÁ TVORBA – Jana Oľhová, Dušan Vicen, Michal Novodomský
10. TANEČNÁ TVORBA – Laco Cmorej, Kristína „Kika“ Kollárová
11. HUDOBNO – TEXTÁRSKA TVORBA – Nany Hudák, Miroslav Lukačovič
12. STAND UP SOMEDY & SLAM POETRY – Vlado Janček
13. EXTRÉMNE PÍSANIE – Mathej Thomka
14. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA – Lukáš Macek
15. ANIMOVANÁ TVORBA – Milan Ondruch, Veronika Zacharová

ZMENA DIELNÍ A LEKTOROV VYHRADENÁ !

PREČÍTAJ SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY SI VEDEL / VEDELA, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je vhodné priniesť si na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“

A NAKONIEC TU JE AJ ZOZNAM VECÍ, KTORÉ SA TI ZÍDU NA LETAVÁCH

DOMOV