ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 35. ROČNÍK LETAVY 2020

Maximálny počet účastníkov v dielni je 10 účatníkov.

1. KRESBA plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
2. MAĽBA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
3. KERAMIKA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
4. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
5. BÁBKÁRSKA TVORBA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
6. PANTOMÍMA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
7. HERECKO – REŽIJNÁ TVORBA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
8. TANEČNÁ DIELŇA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
9. HUDOBNO-TEXTÁRNA TVORBA – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
10. STAND UP COMEDY AND SLAM POETRY – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !
11. EXTRÉMNE PÍSANIE – plný stav ! Nie je možné prihlásiť sa !

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je vhodné priniesť si na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU