Účastnícky poplatok a cena ubytovania pre 38.ročník LETAVY 2023 bude zverejnený do 31.5.2023

Typ ubytovania so stravou  ktorá je poskytovaná 3x denne (možnosť bez stravy neexistuje !)
Penzión / Chatka …… —-,- €
Stan – vlastný ………… —-,- €

Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté nasledujúce položky:

  • 7x ubytovanie, cena ubytovania na penzióne a v chatách je jednotná
  • 3x denne strava (vegetariánska alebo nevegetariánska), raňajky formou švédskych stolov, obed (hlavné jedlo), večera (polievka, hlavné jedlo)
  • lektor v danej dielni
  • servisné služby

 Ostatné položky zabezpečuje organizátor Letáv:

  • materiál a nástroje
  • ochrana a bezpečnosť
  • sprievodné podujatia, program
  • technické služby a zabezpečenie, zvuk, svetlo
  • komunikačné technológie, web, aplikácia, identifikácia

Prioritne budeme ľudí ubytovávať v penzióne, po vyčerpaní kapacity budú nasledovať chaty:

SPÔSOB PLATBY :

1. Prevodom na účet
Po akceptácii prihlášky ti do mailu prídu informácie o spôsobe platby, vrátane čísla účtu, variabilného symbolu aj s QR kódom, ktorý môžeš rovno použiť vo svojom mobilnom bankingu na úhradu.

Do poznámky platby, prosím uveď meno a priezvisko účastníka.

Sumu pošli na číslo účtu:
IBAN: SK65 1100 0000 0029 4707 0115
SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava

Doklad o zaplatení si uchovaj a prines so sebou na Letavy !!!

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)
Priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia. 

VRÁTENIE POPLATKU:

Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:

Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:
21 dní pred Letavami – 0% z ceny
14 dní pred Letavami – 50% z ceny
7 dní pred Letavami – 70% z ceny
V deň začiatku Letáv – 100% z ceny

DOMOV