Účastnícky poplatok, ceny ubytovania pre 36.ročník LETAVY 2021:

Typ ubytovania so stravou   /možnosť bez stravy neexistuje ! /              
Penzión / Chatky …… 250,- €
Stan – vlastný ………… 200,- €

Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté nasledujúce položky:

  • 7x ubytovanie, cena ubytovania na penzióne a v chatách je jednotná
  • 3x denne strava / vegetariánska, normálna /, raňajky formou švédskych stolov, obed / hlavné jedlo /, večera / polievka, hlavné jedlo /
  • lektor v danej dielni
  • servisné služby

 Ostatné položky zabezpečuje organizátor Letáv:

  • materiál a nástroje
  • ochrana a bezpečnosť
  • sprievodné podujatia, program
  • technické služby a zabezpečenie, zvuk, svetlo
  • komunikačné technológie, web, aplikácia, identifikácia

Prioritne budeme ľudí ubytovávať v penzióne, po vyčerpaní kapacity budú nasledovať chaty:

SPÔSOB PLATBY :

1. Prevodom na účet

Po akceptácii prihlášky ti do mailu prídu informácie o spôsobe platby, vrátane čísla účtu, variabilného symbolu aj s QR kódom, ktorý môžeš rovno pouziť vo svojom mobilnom bankingu na úhradu.

Do poznámky platby, prosím uveď meno a priezvisko účastníka.

Peniaze zasielaj na číslo účtu:
IBAN: SK65 1100 0000 0029 4707 0115

SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava

Doklad o zaplatení si uchovaj a prines so sebou na Letavy !!!

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)
Priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.

 

VRÁTENIE POPLATKU:

Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:

Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

21 dní pred Letavami- 0% z ceny

14 dní pred Letavami- 50% z ceny

7 dní pred Letavami- 70% z ceny

V deň začiatku Letáv- 100% z ceny

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU