Účastnícky poplatok a cena ubytovania pre 39.ročník LETAVY 2024

Typ ubytovania so stravou  ktorá je poskytovaná 3x denne (možnosť bez stravy neexistuje !)
Penzión / Chatka : 355,- €
Stan – vlastný : 305,- €

Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté nasledujúce položky:

  • 7x ubytovanie, cena ubytovania na penzióne a v chatách je jednotná
  • 3x denne strava (vegetariánska alebo nevegetariánska), raňajky formou švédskych stolov, obed (hlavné jedlo), večera (polievka, hlavné jedlo)
  • lektor v danej dielni
  • servisné služby

 Ostatné položky, ktoré zabezpečuje organizátor Letáv:

  • materiál a základné nástroje a náčinnie
  • ochrana a bezpečnosť
  • sprievodné podujatia, program
  • technické služby a zabezpečenie, zvuk, svetlo
  • komunikačné technológie, web, aplikácia, identifikácia

Prioritne budeme ľudí ubytovávať v penzióne, po vyčerpaní kapacity budú nasledovať chaty:

SPÔSOB PRIHLÁSENIA SA:

Na LETAVY sa dá prihlásiť ON-LINE pomocou vyplnenia prihlášky. Na prihlásenie si priprav kontaktné údaje, vyber si dielňu do ktorej sa chceš prihlásiť, informácie o liekoch, ktoré užívaš, prípadne o vážnych zdravotných stavoch. Prihlasovanie sa spúšťa až od určitého dátumu, preto pozorne sleduj naše sociálne siete. Po vyplnení prihlášky obdržíš prvý email potvrdzujúci, že tvoja prihláška  bola zaevidovaná. Následne po spracovaní prihlášky na našej strane Ti príde druhý, akceptačný email v ktorom obdržíš ďalšie údaje ako napríklad platobné údaje a zaradenie do dielne. Do začiatku Letáv budeme s Tebou ešte komunikovať ohľadne ubytovania či špecifík danej dielne.

SPÔSOBY PLATBY :

1. PLNÁ ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU – odporúčaný spôsob prihlásenia
Ak si si zvolil tento spôsob platby a Tvoja úhrada nám príde do 14 dní od akceptácie prihlášky, svoje miesto na Letavách považuj za isté. Pri platbe použi správny variabilný symbol a do poznámky uveď meno a priezvisko účastníka. Neuhrádzaj viac účastníckych poplatkov jednou platbou  – čo prihláška to platba.

Doklad o zaplatení si pre istotu uchovaj a prines ho so sebou na Letavy !!!

2. ZÁLOHOVÁ PLATBA VOPRED S MOŽNOSŤOU DOPLATENIA V HOTOVOSTI NA MIESTE
Ak nevieš (nemôžeš) zaplatiť plnú sumu vopred, je nutné uhradiť ZÁLOHU vo výške 160,- € do 14 dní od registrácie, a zvyšok účastníckeho poplatku uhradíš až na mieste. V prípade, že zálohu neuhradíš, môže byť  tvoja registrácia ZRUŠENÁ !!!

VRÁTENIE POPLATKU:

Poplatok Ti bude vrátený, ak o to požiadaš zo zdravotných dôvodov, ktoré preukážeš na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Tvoju účasť na tábore, ak počas pobytu zásadne porušíš  stanovené pravidlá, a to bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:

Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíš svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov, prípadne rodinných). Ak zrušíš svoju účasť, zaplatíš zmluvnú pokutu vo výške:
21 dní pred Letavami – 0% z výšky účastníckeho poplatku
14 dní pred Letavami – 50% z výšky účastníckeho poplatku
7 dní pred Letavami – 70% z výšky účastníckeho poplatku
V deň začiatku Letáv – 100% z výšky účastníckeho poplatku

DOMOV