• hlavicka2024

LETAVY sú stretnutím ľudí, ktorí majú k umeniu blízko, ale nie je ich profesiou, ľudí, ktorí hľadajú cestu ku krásnu a potrebujú usmerniť, ľudí ktorí už vedia kam smerujú, ale hľadajú nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto cieľom je výtvarný, divadelný, literárny, fotografický, tanečný a hudobný spôsob komunikácie.
Význam Letáv je v stretávaní človeka s človekom – tvárou v tvár, človeka s umením, umenia s prírodou.

Počas pobytu na Letavách sa výrazne preukazujú schopnosti kooperácie, súdržnosti a utajené vlastnosti osobnosti – potláčanie agresie, nevôle, nadradenosti.

LETAVY znamenajú:
Podporu talentov.
Dodávanie odvahy iným i sebe samému.
Sú miestom, kde túžba bez strachu skúsiť to, posúva mnohých dopredu.

CIELE:
DAŤ ŠANCU všetkým, ktorí sa o umenie zaujímajú, ale nevedia kde a ako začať
VZDELÁVAŤ priamo v praxi
OBJAVOVAŤ TALENTY a odkrývať možnosti ich cesty za umením
MOTIVOVAŤ k novým postupom a metódam
KONFRONTOVAŤ druhy umení a vytvárať priestor pre ich syntézu

PROFIT ÚČASTNÍKOV:
Vytvorenie vlastného diela
Účasť na spoločnom diele
Nové skúsenosti a postupy
Samotná existencia ako jedinca v skupine
Úplne nová skúsenosť s novými ľuďmi rôznych kvalít
Motivácia k vlastnej tvorbe, k sebavzdelávaniu sa v odbore
Sprostredkovávanie informácií o spôsobe spolunažívania cez umenie.

VÝSTUPY Z LETÁV
Všetky práce sú vystavované na nočnej vernisáži v piatok. Prezentácie divadelných dielní, literárnej a hudobno-textárskej dielne sú prezentované v piatok a sobotu. Diela budú zdokumentované, digitálne spracované a uverejnené vo virtuálnej galérii. Rovnako aj video, foto záznamy i obľúbený „Letavský nočník“. Každý účastník je povinný poskytnúť jedno vytvorené dielo organizátorovi za účelom jeho prezentácie na výstave artefaktov z LETÁV. Termín výstavy bude zverejnený po skončení akcie.

  • slid1
  • slid2
  • slid3
  • slid4
  • slid5

        

DOMOV