PRIHLASOVANIE NA LETAVY 2023 SPUSTÍME 1.6.2023

KLIKNI TU

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Počet účastníkov v dielni je 15. (môže sa meniť podľa požiadavok lektora a organizátora)

V prípade účastníka mladšieho ako 16 rokov je nutné vyplniť súhlas zákonného zástupcu, ktorý je potrebné priniesť vytlačený a podpísaný na Letavy. Každý účastník sa tábora zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, prípadne zodpovednosť zákonného zástupcu.

Formulár súhlasu zákonného zástupcu vo formáte .PDF stiahnetš TU

Pre akreditáciu každého účastníka na mieste konania LETAVY 2023 je nevyhnutné mať so sebou doklad totožnosti, preukaz poistenca a doklad o uhradení účastníckeho poplatku.

DOMOV