Aj tento rok nám môžeš pomôcť, a to darovaním 2% dane. Veríme, že aj vďaka Tvojim 2%, bude najkrajší týždeň v roku ešte krajší.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Vyhlásenie 2-3 % za rok 2022 – PDF na stiahnutie
Potvrdenie o zaplatení dane – PDF na stiahnutie

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

    1. Vyplň vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveď svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    2. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošli/doruč formuláre daňovému úradu v mieste tvojho bydliska.

65