Uvádzame  zoznam dielní a lektorov pre 29. ročník LETAVY 2014. Zoznam sa možno bude upravovať.

Výtvarné dielne:

1. MAĽBA a KRESBA: Jana Bialová (LC)
2. KERAMIKA: Hana Štrbová (Ostrava, ČR) a Joanna Zabuska (Wroclaw, PL)
3. UMELECKÉ KOVÁČSTVO: Juraj Špalek (PU) a Martin Jackuliak (RS)
4. TEXTILNÁTVORBA a BATIKA: Katarína Lucinkiewiczová (BB)
5. UMELECKÁ FOTOGRAFIA: Miroslav Zaťko (BB)

Divadelné dielne:

6. BÁBKARSKÁ TVORBA: Martin von Dúbravay (BA) + Dana Turanská (BB)
7. HERECKO-REŽIJNÁ TVORBA: Jana Oľhová (MT) a Dušan Vicen (BA)
8. FYZICKÉ HERECTVO: Józef Markocki (Wroclaw, PL)
9. PANTOMÍMA: Miroslav Kasprzyk (LM)

Literárne dielne:

10. LITERÁRNA DIELŇA: Egon Tomajko (BB)
11. STAND UP COMMEDY  + SLAM POETRY: Vlado Janček (BA)

Hudobno-tanečné dielne:

12. TANEČNÁ TVORBA: Ladislav Cmorej (BA) a Magdaléna Čaprdová (BA) 
13. HUDOBNO-TEXTÁRSKA DIELŇA: Peter Šrank (ZH) a Juraj Haško (B.B.)

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !!!

0 102