Milí priatelia, oznamujeme vám, že sa ŽIAĽ Z TECHNICKÝCH PRÍČIN RUŠÍ DIELŇA GRAFIKY ! Tí, ktorí ste už boli prihlásení, môžete sa prehlásiť do inej dielne.
Dieňa HERECKEJ TVORBY je už žiaľ plná, ale NEMUSÍTE SMÚTIŤ, pretože pre veľký záujem OTVÁRAME aj DIELŇU HERECKO-REŽIJNEJ TVORBY, ktorú bude viesť Martin GEIŠBERG.

Dielna M,Geišberga sa bude zaoberať hereckou prácou a tvorbou vlastného autorského predstavenia, nebude teda vychádzať z nejakej predlohy. Od frekventantov sa bude očakávať aj autorsko-režijný prístup, teda nielen „herecky reagovať“ na podnety režiséra. Budú to teda aj v náznaku režijné etudy.

0 14