Milí letaváci,

Aj tento rok nám môžete pomôcť, a to darovaním 2% dane.

Veríme, že aj vďaka Vašim 2%, bude najkrajší týždeň v roku ešte krajší.

Ďakujeme!

Pozrite si aj VIDEO, kto nás už podporuje.

Tlačivá k 2% z daní na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane: formát PDF, editovateľný

Potvrdenie o zaplatení dane: formát PDF, editovateľný

UPOZORNENIE!

Použite horeuvedené aktuálne tlačivá, nakoľko iné tlačivá nebude daňový úrad akceptovať.

0 95