Toto je projekt firmy Petiar.sk na podporu umeleckej činnosti študentov prostredníctvom súťaže, v ktorej môžu získať vstup na letný umelecký tábor Letavy 2016.

Kto sa môže zúčastniť?

Súťaž je určená pre žiakov základných a študentov stredných a vysokých škôl, s výnimkou postgraduálneho štúdia, ktorí v danom roku (2016) študujú alebo štúdium ukončili. Takže do súťaže sa môžu prihlásiť aj maturanti, aj čerstvo spromovaní.

Viac o tomto projekte sa dozviete na stránke autora TU

0 41