Prihlasovanie na LETAVY 2023 spustíme 1. 6. 2023 na TOMTO ODKAZE

 

ZOZNAM DIELNÍ PRE 38. ROČNÍK LETAVY 2023

1. KRESBA (ILUSTRÁCIA) – Katarína Lucinkiewiczová

1.1 KRESBA PASTELOM – Ján Konôpka

2. MAĽBA – Kamil Jurášek

2.2 MAĽBA – Aliona Yaseneva

3. GRAFIKA – Miro Knapp

4. KERAMIKA – Hana Orságová

5. MALÝ OBJEKT (UMENIE Z ODPADU) – Peter Schanz, Valeriy Stratiuk

6. UMELECKÉ KOVÁČSTVO – Roman Vykysalý

7. BÁBKÁRSKA TVORBA – Mgr.art Martin von Dúbravay, Mgr. Lucia Dubravay Trautenberger

8. PANTOMÍMA – Miro Kasprzyk

9. HERECKO – REŽIJNÁ TVORBA – Jana Oľhová, Dušan Vicen, Michal Novodomský

10. TANEČNÁ TVORBA – Laco Cmorej, Kristína „Kika“ Kollárová

11. HUDOBNO – TEXTÁRSKA TVORBA – Nany Hudák, Miroslav Lukačovič

12. STAND UP SOMEDY & SLAM POETRY – Vlado Janček

13. EXTRÉMNE PÍSANIE – Mathej Thomka

14. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA – Lukáš Macek

15. ANIMOVANÁ TVORBA – Milan Ondruch, Veronika Zacharová

757