ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 37. ROČNÍK LETAVY 2022

Maximálny počet účastníkov v dielni je individuálny a bude limitovaný organizátorom.
 

1. KRESBA A KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA: Katarína Lucinkiewiczová
2. MAĽBA: Kamil Jurášek
3. GRAFIKA: Miroslav Knap
4. KERAMIKA: Hana Orságová
5. SOCHÁRSKA TVORBA: Juraj Rattaj + Peter Petrinec
6. KOVÁČSKA TVORBA: Roman Vykysalý
7. BÁBKÁRSKA TVORBA: Martin Von Dubravay + Lucia Barczi
8. PANTOMÍMA: Miro Kasprzyk
9. HERECKO-REŽIJNÁ TVORBA: Jana Oľhová  + Dušan Vicen + Michal Novodomský
10. TANEČNÁ TVORBA: Laco Cmorej + Kika Kollárová
11. HUDOBNO-TEXTÁRNA TVORBA:  Miroslav Lukačovič + Nany Hudák
12. STAND UP COMEDY AND SLAM POETRY: Vlado Janček
13. EXTRÉMNE PÍSANIE: Mathej Thomka
14. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA: Lukáš Macek
15. LetaVideo: Gabo Žifčák + Frankie + Daniel Krnáč

625