ZOZNAM DIELNÍ A ICH LEKTOROV PRE 36. ROČNÍK LETAVY 2021

Maximálny počet účastníkov v dielni je individuálny a bude limitovaný organizátorom.

1. KRESBA A KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA (Katarína Lucinkiewiczová)
2. MAĽBA (Jana Bialová)
3. KERAMIKA (Milica Podstrelencová)
4. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA (Lukáš Macek)
5. BÁBKÁRSKA TVORBA (Martin Von Dubravay + Lucia Barczi)
6. PANTOMÍMA (Miro Kasprzyk)
7. HERECKO – REŽIJNÁ TVORBA (Jana Oľhová  + Dušan Vicen)
8. TANEČNÁ DIELŇA (Laco Cmorej + Kristína)
9. HUDOBNO-TEXTÁRNA TVORBA (Miroslav Lukačovič + Nany Hudák)
10. STAND UP COMEDY AND SLAM POETRY (Vlado Janček)
11. EXTRÉMNE PÍSANIE (Mathej Thomka)
12. KOVÁČSKA DIELŇA (Roman Vykysalý)
13. LetaVideo (Gabo Žifčák + Frankie + Daniel Krnáč)

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

94