Zoznam lektorov doplnený:

Kresba : Ivan Slovenčák (B. Štiavnica)
Digitálna fotografia : Miro Zaťko (BB)
Divadelný happening : Martin Geišberg (BA)

Kompletný zoznam dielní a lektorov:

Výtvarné dielne:

1. Kresba : Ivan Slovenčák (B. Štiavnica)
2. Ilustrácia a kreslený humor: Miroslav Regitko (Šaľa)
3. Maľba: Jana Bialová (Lučenec)
4. Keramika: Hana Štrbová (Ostrava – ČR)
5. Textilná tvorba : Katarína Lucinkiewiczová (B. Bystrica)
6. Sochárska tvorba: Marek Ceglédy (B. Bystrica)
7. Umelecké kováčstvo: Roman Vykysalý (Kremnica)
8. Literárna dielňa: Egon Tomajko (B. Bystrica)
9. Digitálna fotografia: Miro Zaťko (BB)
10. Multimediálna dieľňa “Divný Janko”: Daniel Hevier

Divadelné dielne:
11. Herecká tvorba: Jana Oľhová (Martin)
12. Tanečná tvorba: Magdaléna Čaprdová (Bratislava)
13. Divadelný happening: Martin Geišberg (BA)
14. Pantomíma: Miroslav Kasprzyk (Liptovský Mikuláš)
15. Hudobno-textárska dielňa Peter Šrank (Žiar nad Hronom) a Juraj Haško (B. Bystrica)

0 38