Aj tento rok nám môžeš pomôcť, a to darovaním 2% dane. Veríme, že aj vďaka Tvojim 2%, bude najkrajší týždeň v roku ešte krajší. Tlačivo stiahneš na konci článku.

DOLEŽITÉ !!!!!!  – V tlačive zaškrtni políčko :  súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) a ešte nám nezabudni doručiť 12. stranu z daňového priznania, kôli identifikácii darcu 2%

 

 

 

 

 

 

Iba tak budeme môcť identifikovať, že prispievaš na LETAVY (keďže tlačivo je vystavené pre nášho partnera a spoluorganizátora ZUŠ Rimavská Sobota)

TLAČIVO NA STIAHNUTIE TU

93