Prihlasovanie na 35. ročník LETAVY 2020 je oficiálne ukončené. Vzhľadom na situáciu ohľadom ochorenia COVID19 sme boli pre tento rok nútení obmedziť počet dielní ako počet účastníkov v jednotlivých dielňach. Ďakujeme za enormný záujem. Kapacity dielní boli naplnené v priebehu necelých 30 minút. Mrzí nás, že niektorí z vás sa na LETAVY už nestihli prihlásiť.

Ďakujeme vštkým za pochopenie.

O ďalšom postupe ohľadom účasti, ubytovania a hygienických opatreniach vás všetkých budeme priebežne informovať na našej webovej stránke ako aj na Facebooku.

Letavy sa budú konať v pôvodnom (nezmenenom) termíne a to od 2. augusta do 9. augusta 2020, v lokalite Kokava-Línia.

 

0 373