24. L E T A V Y  2009 – 9.-16.augusta 2009, KOKAVA – LÍNIA

NEDEĽA: 9. 8. 2009

10,00 – 20,00 – príchod účastníkov
18,00 – 21,00 – v e č e r a
20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,15 – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 24. ročníka LETAVY
21,00 – KUBIZZ – alterenatívny folk, jazz, blues–koncert (B.Bystrica)
21,00 – René Lacko – unplugged rock and roll koncert (zmena)
00,00 – N O Č N Ý  K Ľ U D

PONDELOK: 10.8.2009

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň Chata IPEĽ)
09,00-12,00 – práca v dielňach
12,00-14,00 – s i e s t a
14,00-18,00 – práca v dielňach
18,00-20,00 – v e č e r a (jedáleň Chata IPEĽ)
20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,30 – DS Ľuda Zelienku pri DK ŽSR Zvolen:
K.Žiška: PÁRAČKY – komédia (réžia: Milan Krnáč)
22,30 – „Kino LETAVY“ – filmy VŠMU a iné…

00,00 – N O Č N Ý  K Ľ U D

UTOROK: 11.8.2009

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň – Chata IPEĽ)
09,00-12,00 – práca v dielňach
12,00-14,00 – s i e s t a
14,00-18,00 – práca v dielňach
18,00-20,00 – v e č e r a (jedáleň – Chata IPEĽ)
20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,45 – Spektakulárna divadelná spoločnosť – Kabaret s.r.o.
22,30 – „Kino LETAVY“ – filmy VŠMU a iné…

00,00 – N O Č N Ý  K Ľ U D

STREDA: 12.8.2009

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň – Chata IPEĽ)
09,00-12,00 – práca v dielňach
12,00-14,00 – s i e s t a
14,00-18,00 – práca v dielňach
18,00-20,00 – v e č e r a (jedáleň – Chata IPEĽ)
20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,30 – Letavská divadelná improliga 
uvádza: Roman „Spery“ Slanina, hosť: člen Divadla ALTERNA z Rim.Soboty, Ľudo Janský: PANTOMIMICKÉ GROTESKY
22,30 – „Kino LETAVY“ – filmy VŠMU a iné…

00,00 – N O Č N Ý  K Ľ U D

ŠTVRTOK: 13.8.2009

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň – Chata IPEĽ)
09,00-12,00 – práca v dielňach
12,00-14,00 – s i e s t a
14,00-18,00 – práca v dielňach
18,00-20,00 – v e č e r a (jedáleň – Chata IPEĽ)
20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,30 – M.E.L.L. (R. Sobota)  – Folk – World  music koncert
22,00 – AFROCAMPANA and FRIENDS (Nitra) – ethno music koncert
23,30 – „Kino LETAVY“ – filmy VŠMU a iné…

00,00 – N O Č N Ý  K Ľ U D

PIATOK: 14.8.2009

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň – Chata IPEĽ)
09,00-12,00 – práca v dielňach
12,00-14,00 – s i e s t a
14,00-18,00 – práca v dielňach + príprava Nočnej vernisáže
18,00-20,00 – v e č e r a (jedáleň – Chata IPEĽ)

20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,30 – N O Č N Á  V E R N I S Á Ž
21,45 – PREZENTÁCIA Dielne TEXTÁRSKO – HUDOBNEJ
23,30 – „Kino LETAVY“ – filmy VŠMU a iné…

00,00 – N O Č N Ý  K Ľ U D

SOBOTA: 15.8.2009

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň – Chata IPEĽ)
09,00-12,00 – práca v dielňach
12,00-14,00 – s i e s t a
14,00-18,00 – príprava prezentácie divadel. a taneč. dielní
18,00-20,00 – v e č e r a (jedáleň – Chata IPEĽ)

20,00 – VEČERNÉ SOIRÉE (Centrum pri bazénoch)
20,30 – Prezentácie:  DIVADELNÝCH, LITERÁRNYCH,
TEXTÁRSKO-SKLADATEĽSKÝCH a TANEČNÝCH dielní
22,00 – FIKTÍVNY VENTIL (Púchov) – rockový koncert

00,00 – do rána – ROZLÚČKY a PLAČKY

NEDEĽA: 16.8.2009 

07,30-09,00 – r a ň a k y (jedáleň – Chata IPEĽ)
07,00-18,00 – ODCHOD DOMOV, rušenie tábora, …

 

 

0 80