Praha, na Letavách od roku 1996
Káblik, správca počítačov

Newmi je Káblik.
Newmi je letavská legenda.
Na Letavy prišiel ešte v roku 1996 na Kurinec ako člen krúžku elektrotechniky a hneď si poplietol
Maňa s Gogénom, lebo obaja mali bradu.
Bolo treba niečo osvietiť, tak začal pomáhať. Najskôr osvetľoval tábor, potom trochu ozvučoval a
keď začali multimediálne dielne, tak sa začal venovať počítačom. Ale to by sme predbiehali.
Maňo hovorí, že Roman dokáže natiahnuť elektrinu aj zo stromov. Newmi skromne oponuje:
„Zo stromu nie, iba zo stĺpu pouličného osvetlenia alebo starej Astry, čo bol rozpadnutý komplex
ešte na Kurinci. Tam všade sa dala nájsť. Na Krokave už napájal Noga, lebo tam to už bolo ľahké.“
Okolo roku 2000 sa Newmi začal venovať počítačom. „Boli to prvé pentiá, ale nie pre digitálnu
fotografiu, ale animáciu. Fotografia začala asi až na Krokave.“
O Newmim sa aj v Letable spieva, že je málovravný. Snažili sme sa z neho dostať najkrajšie zážitky
z jeho dvadsaťtri rokov na Letavách. V diktafóne nasleduje dvojminútová pasáž o tom, ako sa to
vážne nedá vybrať. Až pri spomienke na dievčatá sa rozhovoril.
„Celkom dobrý ročník bol, keď ešte na Kurinci režíroval Vlado Sadilek tieňové divadlo. Kto sedel
pod správnym uhlom, mal úžasný zážitok z predstavenia. Ale autá, ktoré prechádzali okolo, to
pozorovali z druhej strany a teda videli polonahé účastníčky. Ja som videl divadlo.“
„Na Krokave, ale to si málokto pamätá, bolo perfektné ako na protiľahlom kopci spravil Dano
Hevier obrovský nápis Letavy. Taký ako Hollywood.“
„A na Kokave, keď sme skoro vyhrali Letavbalový turnaj s HotMandarines. Skoro.“
Povráva sa, že sa tajne zaľúbil do gauča v počítačovej miestnosti, lebo na ňom zvykne prespať
letavské noci. Nesúhlasí: „Spávam tam preto, lebo ľudia miesto toho, aby sa večer bavili, tak upravujú
fotky alebo robia animáciu. No a za svitania musím byť Mathejovi po ruke, keď si nevie poradiť
s tlačou periodika.“
Newmiho účasť na dvoch tuctoch ročníkoch ohrozila len jedna udalosť. Keď ho povolali na vojnu.
„Bolo to v roku 2000 a mal som narukovať na vojnu. Podarila sa vybaviť výnimka, aby som nastúpil
až po Letavách. A aby som stihol tie ďalšie, namiesto roku som bol na vojne len na desať mesiacov.“
A čím sa líši Newmiho osobný život od toho letavského. V obidvoch má na starosti počítače.
„Letavy sú viac oddychu. Vlastne len oddych.“