Rimavská Sobota, súčasťou Letáv od roku 2017
projektová manažérka Letáv

Patrím k ľuďom, ktorí si cestu k Letavám nehľadali, ale samy Letavy si ich našli. :)
Nie som práve umelecký typ. Napriek tomu, že mám umenie veľmi rada, jeho tvorba mi akosi
v žiadnej forme nejde. :D
Tak som sa niekoľko rokov na Letavách zúčastňovala len ako divák na záverečných večerných
vystúpeniach a obdivovala, čo sa dá za jeden týždeň vytvoriť. Moji kamaráti tam strávili niekoľko
úžasných liet v doktorskom plášti a my sme ich s radosťou chodili navštevovať.
O pár rokov neskôr prišiel za mnou Maňo so Sperym, že by potrebovali pomôcť okolo grantov
a dotácií. Či by som bola ochotná sa na to pozrieť.
Súhlasila som, hoci som celkom netušila, do čoho idem.
Už tretí rok žijem Letavami. Nielen počas jedného týždňa ale počas celého roka. Je to jeden
čarovný kruh a obrovská zodpovednosť, aby sa LETAVY mohli konať aj ďalší rok a boli ešte lepšie.
Milujem projekty nabité pozitívnou energiou, úžasnými ľuďmi a neopakovateľnou atmosférou. Je
to balzam na dušu a drobné prekážky, ktoré zdolávame. :)
Stručné? Kto ma pozná, vie, že toto som celá ja.
Teším sa na vás všetkých a verím, že si Letavy aj tento rok opäť poriadne užijeme ;)