Po prvý krát v histórii umeleckého tábora LETAVY, budete na 32. ročníku mať na rukách tieto pekné pásky, ktorých súčasťou bude aj elektronický RFID čip. Budú využité pre lepšiu štatistiku vydaných stravovacích jednotiek, a v neposlednom rade sa zvýši aj náš prehľad a vaša bezpečnosť.  Pri registrácii bude účtovaná záloha za čip vo výške 3.- €. Po skončení akcie, prípadne pri  predčasnom odchode, vám bude po odovdzaní čipu záloha vrátená späť v plnej výške t.j. 3.- €. Zberné miesto na odovzdanie vám upresníme priamo na mieste. V prípade nevrátenia čipu, bude  aktívny aj budúci rok.

0 33