LETAVY – občianske združenie

Salvova 432/1
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 51206811
DIČ: 2120642568
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK65 1100 0000 0029 4707 0115