V dôsledku malého počtu prihlásených účastníkov sa rušia dve dielne :

1. Ilustrácia a kreslený humor: Miroslav Regitko (Šaľa)

2. Sochárska tvorba: Marek Ceglédy (B. Bystrica)

Tí účastníci, ktorí už boli prihlásení do týchto dielní sa môžu prihlásiť do inej dielne.

0 15