Tu sú profily našich skvelých lektorov, ktorí na letavách pôsobili, a niektorí s malými obmenami pôsobia dodnes.

32. ročník  LETAVY 2017 – aktuálny zoznam lektorov :

 • Dana Turanská (BB)profil
 • Ivana Pančáková (PO) – profil
 • Milan Ondruch (Praha, CZ)profil
 • Veronika Zacharová (Prostějov, CZ) – profil
 • Miroslav Lukačovičprofil
 • Vlado Janček (BA)profil
 • Dušan Vicen (BA)profil
 • Martin von Dúbravay (BA)profil
 • Peter Schanz (Wien, AU)profil
 • Martin Jackuliak (RS)profil
 • Jakub Cmarko (BB)profil
 • Juraj Špalek (PU)profil
 • Ladislav Cmorej (BA) – profil
 • Jana Bialová, Akad. mal. (Lučenec)   – profil
 • Hana Štrbová (Praha, CZ) – profil
 • Egon Tomajko (B. Bystrica) – profil
 • Miro Zaťko (BB) – profil
 • Jana Oľhová (Martin)  – profil, profil  2
 • Miroslav Kasprzyk (Liptovský Mikuláš) – profil
 • Mathej Thomka (Praha, CZ)profil
 • Štefan Szabó (RS) – profil

Lektori, ktorí sa zúčastnili na predošlých ročníkoch :

 • Mária Oľhová (MT) – profil
 • Rada Passakova (Malta) – profil
 • Ivan Slovenčák (B. Štiavnica) – maliar, stredoškolský učiteľ na SPŠ S. Stankovianskeho v Banskej Štiavnici
 • Mgr. Art. Miroslav Regitko (Šaľa)   – profil
 • PhDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. (B. Bystrica) – profil
 • Mgr. Art. Marek Ceglédy (B. Bystrica) – profil
 • Roman Vykysalý (Kremnica)  – profil
 • Daniel Hevier (BA) – profil
 • Roman Anderle (Bratislava)   – profil
 • Peter Šrank (Žiar nad Hronom)   – profil
 • Juraj Haško (B. Bystrica) – profil a profil2
 • Magdaléna Čaprdová (BA) – profil
 • Martin Geišberg (BA) – profil

 

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU