PRIPRAVUJEME ZOZNAM DIELNÍ A LEKTOROV PRE 33. ROČNÍK LETAVY 2018

Dielňa bude otvorená ak sa do nej prihlási minimálne 10 účastníkov ! Maximálny počet účastníkov v dielni je 15 účastníkov. Pri dielni s dvomi lektormi môže byť počet účastníkov aj vyšší !

——————————————————————————–

Zoznam dielní ktoré boli v roku 2017:

Výtvarné dielne:

1. MAĽBA  : Jana Bialová /LC/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
2. KRESBA : Ivana Pančáková /PO/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
3. KERAMIKA : Hana Štrbová /Praha, CZ/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
4. UMELECKÉ KOVÁČSTVO : Martin Jackuliak /RS/ + Jakub Cmarko /BB/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
5. UMENIE Z ODPADU : Peter Schanz /Wien, AU/ + Juraj Špalek /PU/  – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!

Divadelné dielne:

6. BÁBKARSKÁ TVORBA : Martin von Dúbravay /BA/ + Dana Turanská /BB/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
7. HERECKÁ TVORBA : Jana Oľhová /MT/ + Dušan Vicen /BA/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
8. PANTOMÍMA : Miroslav Kasprzyk /LM/
9. STAND UP COMMEDY + SLAM POETRY : Vlado Janček /BA/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!

Umelecká fotografia + film:

10. UMELECKÁ FOTOGRAFIA : Miroslav Zaťko /BB/
11. ANIMOVANÝ FILM : Milan Ondruch /Praha, CZ/ + Veronika Zacharová /Prostějov-ČR/

Rozhlas + literatúra:

12. ROZHLASOVÁ TVORBA : Egon Tomajko /BB/
13. EXTRÉMNE PÍSANIE : Mathej Thomka /Praha, CZ/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!

Hudobno-tanečné dielne:

14. TANEČNÁ TVORBA : Laco Cmorej /BA/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!
15. HUDOBNO-TEXTÁRSKA DIELŇA : Štefan Szabó /RS/ + Miro Lukačovič /RA/ – plný stav, nie je možné prihlásiť sa !!!

– každodenné točenie TV Rimava + rozhlasové relácie v ROZHLASOVEJ dielni

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !!!

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je potrebné priniesť na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Textilný objekt: vlastné textílie (nie tričká a pod.), farby typu LANAVE alebo DÚHA
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“
Ostatné dielne: Orfové nástroje, flautičky, poprípade mandolína

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU