ZOZNAM DIELNÍ A LEKTOROV PRE 33. ROČNÍK LETAVY 2018

Dielňa bude otvorená ak sa do nej prihlási minimálne 10 účastníkov ! Maximálny počet účastníkov v dielni je stanovený lektorom

 

Výtvarné dielne:

1. MAĽBA: Jana Bialová /Slovensko/
2. KRESBA: Ivana Pančáková /Slovensko/ + Sabina Sokol /Poľsko/
3. KERAMIKA: Hana Orságová /Česká republika/ + Joana Zabuska /Poľsko/
4. UMELECKÉ KOVÁČSTVO: Jakub Cmarko /Slovensko/ + Michal Wasiak /Poľsko/ + Martin Jackuliak /Slovensko/
5. UMENIE Z ODPADU: Peter Schanz /Rakúsko/ + Juraj Špalek /Slovensko/
6. TEXTILNÁ TVORBA: Katarína Lucinkiewiczová /Slovensko/ + Biba Zelinová /Slovensko/

Divadelné dielne:

8. HERECKÁ TVORBA: Jana Oľhová /Slovesnko/ + Dušan Vicen /Slovensko/ + Michal Novodomský /Slovensko/
9. DIELŇA FILMOVÉHO HERECTVA: Marek Majeský /Slovesnko/ + Orsi Nagypál /Maďarsko/
10. PANTOMÍMA: Miroslav Kasprzyk /Slovesnko/
11. STAND UP COMMEDY & SLAM POETRY: Vlado Janček /Slovensko/
12. NOVÝ CIRKUS A PERFORMANCE: Martin Herian /Slovensko/ + Dominika Štrbová /Česká republika/

Umelecká fotografia + film:

13. FOTOGRAFIA: Fent Gyozo /Maďarsko/, CAMERA OBSCURA: Mosberger Róbert /Maďarsko/
14. ANIMOVANÁ TVORBA: Milan Ondruch /Česká republika/ + Filip Diviak /Slovensko/

Rozhlas + literatúra:

15. ROZHLASOVÁ TVORBA: Egon Tomajko /Slovensko/
16. EXTRÉMNE PÍSANIE: Mathej Thomka /Česká republika/

Hudobno-tanečné dielne:

17. TANEČNÁ TVORBA: Laco Cmorej /Slovensko/ + Aleksandra Osolowich /Poľsko/ + Mária Miklovičová /Slovensko/
18. HUDOBNO-TEXTÁRSKA DIELŇA: Štefan Szabó /Slovensko/ + Miro Lukačovič /Slovensko/
19. FOTO REALIZMUS – MAĽBA: Cene Gál István /Maďarsko/

 

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !!!

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je potrebné priniesť na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Textilný objekt: vlastné textílie (nie tričká a pod.), farby typu LANAVE alebo DÚHA
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“
Ostatné dielne: Orfové nástroje, flautičky, poprípade mandolína

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU