ZOZNAM DIELNÍ PRE 34. ROČNÍK LETAVY 2019

Dielňa bude otvorená ak sa do nej prihlási minimálne 10 účastníkov ! Maximálny počet účastníkov v dielni je stanovený lektorom. 

Výtvarné dielne:

1. KRESBA: Ivana Pančáková /PO/
2. MAĽBA:  Jana Bialová /LC/
3. KERAMIKA: Milica Podstrelencová (LM) + Hana Orságová /Praha, CZ/
4. UMELECKÉ KOVÁČSTVO: Jakub Cmarko /BB/
5. UMENIE Z ODPADU: Peter Schanz /AT/ + Juraj Špalek /PU,/

Umelecká fotografia + film:

6. DIGITÁLNA FOTOGRAFIA: Lukáš Marko /ZA/
7. TVORBA FILMU: Matej Šomrák /BA/

Hudobno-tanečné dielne:

8. TANEČNÁ TVORBA: Laco Cmorej /BA/
9. HUDOBNO-TEXTÁRSKA TVORBA: Štefan Szabó /RS/ + Miro Lukačovič /Brno, CZ/

Divadelné dielne:

10. NOVÝ CIRKUS: Martin Herian /BS/
11. PANTOMÍMA: Miroslav Kasprzyk /LM/
12. HERECKO-REŽIJNÁ TVORBA: Jana Oľhová /MT/ + Dušan Vicen /BA/ + Mišo Novodomský /PO/
13. BÁBKÁRSKA TVORBA: Martin von Dúbravay /BA/ + Dana Turanská /RS/
14. STAND UP & SLAM POETRY: Vlado Janček /BA/
15. EXTRÉMNE PÍSANIE: Mathej Thomka /Praha, CZ/

 

ZMENA DIELNÍ a LEKTOROV VYHRADENÁ !!!

PREČÍTAJTE SI AJ SEKCIU MATERÁL – ABY STE VEDELI, ČO SI SO SEBOU NA LETAVY DONIESŤ

Práca v dielňach závisí od koncepcie lektorov, či témy celého ročníka. Lektorovanie prebieha formou individuálneho prístupu k účastníkom. Prvý deň lektor zoznámi účastníkov s témou a koncepciou dielne.

Spolupráca medzi jednotlivými dielňami i účastníkmi je neobmedzená. Počas ôsmich pracovných dní sa využívajú všetky dostupné i „nedostupné“ materiály, techniky, postupy, ktoré si účastníci dielne zvolia.

Všetky priestory, ktoré rekreačné stredisko Kokava Línia ponúka sú otvorené pre všetkých. Dielne prezentujú svoju tvorbu spoločne na „nočných vernisážach“, ktoré sa konajú počas predposlednej a poslednej noci LETÁV.

Výber lektorov je podmienený ich skúsenosťami, či odporúčaniami z iných tvorivých dielní, ktoré sa konajú na Slovensku a v zahraničí.

Čo je potrebné priniesť na LETAVY:

Bežný materiál pre potreby dielní bude zabezpečený zo strany organizátorov. Všetkým frekventantom napriek tomu odporúčame priniesť:

Kresba: základné kresliace potreby – pre tých, ktorí majú predstavu o tom, čo budú robiť. (ceruzky, uhlík, guma, tuš, pierko, drievko, tenké štetce)
Maľba: opäť odporúčanie pre tých, ktorí majú predstavu:  farby podľa výberu, štetce podľa vlastnej potreby
Keramika:  Sochárske očká, špachtle, staré príbory
Textilný objekt: vlastné textílie (nie tričká a pod.), farby typu LANAVE alebo DÚHA
Umelecké kováčstvo: Kladivá, prípadne kováčske kliešte
Digitálna fotografia: Vlastný digitálny fotoaparát, v prípade možnosti aj vlastný notebook, ak máte záujem o prácu na „vlastnom piesočku“
Ostatné dielne: Orfové nástroje, flautičky, poprípade mandolína

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU