Po akceptácii prihlášky ti do mailu prídu informácie o spôsobe platby, vrátane čísla účtu, variabilného symbolu aj s QR kódom, ktorý môžeš napríklad rovno použiť  vo svojom mobilnom bankingu na úhradu.

Platbu za LETAVY môžeš uhradiť 2 spôsobmi:

1. Prevodom na účet

Do poznámky platby, prosím uveď meno a priezvisko účastníka.  Nezabudni na správny variabilný symbol !

AK PLATÍŠ ZA VIAC ÚČASTNÍKOV, NEPLAŤ TO NARAZ V JEDNEJ PLATBE. JE POTREBNÉ, ABY KAŽDÁ SAMOSTATNÁ PLATBA OBSAHOVALA SPRÁVNY VARIABILNÝ SYMBOL.

Doklad o zaplatení si uchovaj a prines so sebou na Letavy !

2. V hotovosti
Priamo na mieste je možné zaplatiť účastnícky poplatok v hotovostri.  Je však vhodné mať so sebou presnú sumu.

Vrátenie poplatku
Poplatok bude vrátený ak o to požiadaš zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách,  účastníkovi môže byť  po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Tvoju účasť na tábore, ak počas pobytu zásadne porušíš ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

Storno poplatky
Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíš svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíš svoju účasť, zaplatíš zmluvnú pokutu vo výške:

  • 21 dní pred Letavami    – 0% z ceny
  • 14 dní pred Letavami    – 50% z ceny
  • 7 dní pred Letavami    – 70% z ceny
  • V deň začiatku Letáv    – 100% z ceny

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU