Platbu za LETAVY môžete uhradiť 2 spôsobmi:

1. Prevodom na účet

Po akceptácii prihlášky ti do mailu prídu informácie o spôsobe platby, vrátane čísla účtu, variabilného symbolu aj s QR kódom, ktorý môžeš rovno pouziť vo svojom mobilnom bankingu na úhradu.

Do poznámky platby, prosím uveď meno a priezvisko účastníka.

Peniaze zasielaj na číslo účtu:
IBAN: SK65 1100 0000 0029 4707 0115

SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava

Doklad o zaplatení si uchovaj a prines so sebou na Letavy !

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)
priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.


Vrátenie poplatku
Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách,  účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

Storno poplatky
Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

  • 21 dní pred Letavami    – 0% z ceny
  • 14 dní pred Letavami    – 50% z ceny
  • 7 dní pred Letavami    – 70% z ceny
  • V deň začiatku Letáv    – 100% z ceny

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU