Platbu za LETAVY môžete uhradiť 2 spôsobmi:

1. Prevodom na účet
Do poznámky platby, prosím uveďte meno a priezvisko účastníka. Ako variabilný symbol uvádzajte 05082018 (dátum začatia Letáv). 

Peniaze zasielajte na číslo účtu:
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2532 6902 

ČSOB banka, pobočka Rimavská Sobota
Hlavné námestie 15
979 01 Rimavská Sobota

Doklad o zaplatení si uchovajte a prineste so sebou na Letavy !!!

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)
priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.

31. 7. 2018 – Do tohto termínu je potrebné zaplatiť poplatky za ubytovanie v chate.

Vrátenie poplatku
Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách,  účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

Storno poplatky
Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

  • 21 dní pred Letavami    – 0% z ceny
  • 14 dní pred Letavami    – 50% z ceny
  • 7 dní pred Letavami    – 70% z ceny
  • V deň začiatku Letáv    – 100% z ceny

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU