Platbu za LETAVY môžete uhradiť 2 spôsobmi:

1. Prevod na účet
je najistejšou formou. V prípade, že peniaze prichádzajú od rodičov, známych alebo z firmy, pripíšte do poznámky, alebo účelu platby meno osoby, za ktorú poplatok platíte. Ako variabilný symbol uvádzajte 05082018 (dátum začatia Letáv).  Peniaze zasielajte na číslo účtu IBAN: SK70 7500 00000040 2532 6902 ČSOB a.s, pobočka Rimavská Sobota. Doklad o zaplatení si uchovajte a prineste so sebou na Letavy !!!

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)
priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.

31. 7. 2018 – Do tohto termínu je potrebné zaplatiť poplatky za ubytovanie v chate.

Vrátenie poplatku
Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách,  účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

Storno poplatky
Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

  • 21 dní pred Letavami    – 0% z ceny
  • 14 dní pred Letavami    – 50% z ceny
  • 7 dní pred Letavami    – 70% z ceny
  • V deň začiatku Letáv    – 100% z ceny

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU