Účastnícky poplatok, ceny ubytovania:

Typ ubytovania so stravou    / možnosť bez stravy neexistuje ! /              
Penzión / Chatky …… 195 €
Stan – vlastný ……… 145 €

Ceny sú uvedené s DPH.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté nasledujúce položky:

  • 7x ubytovanie, cena ubytovania na penzióne a v chatách je jednotná
  • 3x denne strava / vegetariánska, normálna /, raňajky formou švédskych stolov, obed / hlavné jedlo /, večera / polievka, hlavné jedlo /
  • lektor v danej dielni
  • servisné služby

 Ostatné položky zabezpečuje organizátor Letáv:

  • materiál a nástroje
  • ochrana a bezpečnosť
  • sprievodné podujatia, program
  • technické služby a zabezpečenie, zvuk, svetlo
  • komunikačné technológie, web, aplikácia, identifikácia

Prioritne budeme ľudí ubytovávať v penzióne, po vyčerpaní kapacity budú nasledovať chaty:

SPÔSOB PLATBY :

1. Prevodom na účet
Do poznámky platby, prosím uveďte meno a priezvisko účastníka. Ako variabilný symbol uvádzajte 05082018 (dátum začatia Letáv). 

Peniaze zasielajte na číslo účtu:
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2532 6902 

SWIFT: CEKOSKBX

Názov účtu: LETAVY

ČSOB banka, pobočka Rimavská Sobota
Hlavné námestie 15
979 01 Rimavská Sobota

Doklad o zaplatení si uchovajte a prineste so sebou na Letavy !!!

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)
priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.

POZOR !!! 31. 7. 2018 – Do tohto termínu je potrebné zaplatiť poplatky za ubytovanie v penzióne Ipeľ a na chatách.

VRÁTENIE POPLATKU:

Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:

Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

21 dní pred Letavami- 0% z ceny

14 dní pred Letavami- 50% z ceny

7 dní pred Letavami- 70% z ceny

V deň začiatku Letáv- 100% z ceny

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU