V cene, ktorú zaplatíte, sú nasledovné položky: ubytovanie, strava (vegetariánska, normálna), 3x denne: raňajky formou švédskych stolov, obed (polievka, hlavné jedlo), večera (hlavné jedlo). Materiál, lektori, sprievodné podujatia. Cena ubytovania na penzióne a v chatách je jednotná.

Prioritne budeme ľudí ubytovávať v penzióne, po vyčerpaní kapacity budú nasledovať chaty:

Cena ubytovania v penzióne a chatách je jednotná:

Typ ubytovania so stravou    / možnosť bez stravy neexistuje ! /              
Penzión / Chatky …… 195 €
Stan – vlastný ……… 155 €

Ceny sú uvedené s DPH.

SPÔSOB PLATBY :

1. Prevod na účet

je najistejšou formou. V prípade, že peniaze prichádzajú od rodičov, známych alebo z firmy, pripíšte do poznámky, alebo účelu platby meno osoby, za ktorú poplatok platíte. Variabilný symbol uvádzajte: 05082018 Peniaze zasielajte na číslo účtu IBAN: SK70 7500 00000040 2532 6902 ČSOB a.s., pobočka Rimavská Sobota. Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno, pre ľahšiu identifikáciu.  V prípade ubytovania na chatách je nutné zaplatiť do 31. 7. 2018. Doklad o zaplatení si uchovajte a prineste so sebou na Letavy.

 

2. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)

Priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.

POZOR !!! 31. 7. 2018 – Do tohto termínu je potrebné zaplatiť poplatky za ubytovanie v penzióne Ipeľ a na chatách.

VRÁTENIE POPLATKU:

Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:

Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

21 dní pred Letavami- 0% z ceny

14 dní pred Letavami- 50% z ceny

7 dní pred Letavami- 70% z ceny

V deň začiatku Letáv- 100% z ceny

KONTAKTNÉ OSOBY:

Marian „maňo“ Lacko: 0905 549 342, e-mail: manolacko@gmail.com – šéf

Peter Dobiáš : +421 917 095 918, e-mail: dobias@letavy.sk – prihlášky, ubytovanie

 

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU