V cene, ktorú zaplatíte, sú nasledovné položky: ubytovanie, strava (vegetariánska, normálna), 2 x denne: raňajky formou švédskych stolov, večera (polievka, hlavné jedlo), materiál, lektori, sprievodné podujatia. Cena ubytovania na penzióne a v chatách je jednotná.

Prioritne budeme ľudí ubytovávať v penzióne, po vyčerpaní kapacity budú nasledovať chaty:

Cena ubytovania v penzióne a chatách je jednotná:

Typ ubytovania so stravou    / možnosť bez stravy neexistuje ! /              
Penzión / Chatky …… 165 €
Stan – vlastný ……… 110 €

Ceny sú uvedené s DPH.

SPÔSOB PLATBY :

1. Prevod na účet

je najistejšou formou. V prípade, že peniaze prichádzajú od rodičov, známych alebo z firmy, pripíšte do poznámky, alebo účelu platby meno osoby, za ktorú poplatok platíte. Variabilný symbol uvádzajte: 06082017 Peniaze zasielajte na číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 6392 VÚB a.s., pobočka Rimavská Sobota. Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno, pre ľahšiu identifikáciu.  V prípade ubytovania na chatách je nutné zaplatiť do 31. 7. 2017. Doklad o zaplatení si uchovajte a prineste so sebou na Letavy.

2. Poštovou poukážkou

ktorú obdržíte na pošte. Poštovú poukážku zašlite na adresu:

MsKS Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota, 979 01, Heslo: LETAVY 2017. Do správy pre prijímateľa prosím napíšte meno osoby (osôb), za ktorú (ktoré) poplatok platíte. Doklad o zaplatení si uchovajte a prineste so sebou na Letavy.

3. V hotovosti (v mimoriadnych prípadoch)

Priamo na mieste, je spôsob, ktorý je možný v prípade, ak ste sa nahlásili na ubytovanie v stanoch a v prípade účastníkov zo zahraničia.

POZOR !!! 31. 7. 2017 – Do tohto termínu je potrebné zaplatiť poplatky za ubytovanie v penzióne Ipeľ a na chatách.

VRÁTENIE POPLATKU:

Poplatok bude vrátený obratom ak o to požiadate zo zdravotných dôvodov, ktoré sú preukázateľné na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade, že sa vyskytne priamo na mieste objektívna skutočnosť, ktorá môže zabrániť pokračovaniu v účasti na Letavách, účastníkovi bude po dohode s organizátorom vrátená alikvotná čiastka. Organizátor si vyhradzuje zrušiť Vašu účasť na tábore ak počas pobytu zásadne porušíte ním stanovené pravidlá, bez nároku na vrátenie poplatku.

STORNO POPLATKY:

Storno poplatky sa uplatňujú v prípade, že zrušíte svoju účasť bez udania dôvodu (okrem už spomínaných zdravotných dôvodov). Ak zrušíte svoju účasť zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške:

21 dní pred Letavami- 0% z ceny

14 dní pred Letavami- 50% z ceny

7 dní pred Letavami- 70% z ceny

V deň začiatku Letáv- 100% z ceny

KONTAKTNÉ OSOBY:

Marian „maňo“ Lacko: 0905 549 342, e-mail: manolacko@gmail.com – šéf

Tibor „fiťo“ Lajgút: 0918 460 633, e-mail: tibor_lajgut@post.sk – materiál

 

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU